Видео: Под микроскоп - говорещи растения

"Говорещите растения" - втората поредица от френския документален филм "Растения под микроскоп". В тази серия научаваме, че в растенията сетивните способности са много по-развити, отколкото някога сме мислели. Растенията се движат чувстват миризмата и вкуса слушайте и помнете. Лишени от нервната система, те все пак признават, че членовете на тяхното семейство ги предупреждават и дори комуникират с тях.

Гледайте видеоклипа: How trees talk to each other | Suzanne Simard