Австралийското говедо покорява световния пазар

Миналата година австралийските производители постигнаха най-висока рентабилност от 2006 г. насам и след резултатите от Асоциацията на австралийските пасторалисти (MLA) приходите от продажби бяха същите, както през 2015 г. Също така в доклада на MLA се отбелязва, че австралийските производители са постигнали най-висока производителност при увеличаване на теглото на животните, така че ефективността и рентабилността на животновъдството са на най-високо ниво. През 2015 г. цената на австралийския добитък се увеличи значително, наваксвайки темповете на растеж на световните тарифи за добитък, а впоследствие и въздействието на дългосрочната суша през 2012-2014 г.

Малцина държави имат всички шансове да се похвалят с дългосрочната рентабилност на производството на говеждо месо днес, което доведе до увеличаване на разходите за това, което подобри резултатите за австралийските ферми през 2015 г. Страната показа такъв резултат, въпреки продължаващата променливост на климата (особено за сушите) и увеличаващите се ресурси и екологични ограничения. Но това не пречи на австралийските производители и износители на говеждо месо да консолидират своите позиции на световния пазар.