Министърът инструктира SE "Ukrspirt да намали разходите за алкохол

Днес се проведе среща, на която министърът на аграрната политика и продоволствието на Украйна Тарас Kutovojs заедно с ръководството на Държавно предприятие "Ukrspirt" обсъжда изчисленията на държавните разходи с алкохол, за да се намали по искане на участниците на пазара. "Като се има предвид планираното увеличение на акциза, но и допълнително увеличение на разходите за други елементи на ценообразуване, считам за целесъобразно да се препоръча да се отмени допълнително увеличение на цените, тъй като това може да се отрази неблагоприятно на производството на напитки. Също така, е в постоянен контакт с участниците на пазара, анализ и мониторинг на разходите, за да се предотврати губещи операции за държавните предприятия ", каза министърът.

Още по-рано Тарас Кутов проведе среща с участниците в пазара на водка, където обсъдиха разходите за алкохол. След срещата на министър-инструктирани да положат всички усилия, за да се намали sebestoimostb продукти SE "Ukrspirt" в един много кратък период от време.