Производството на слънчогледово масло в Украйна се е увеличило с 20%

Днес Украйна заема мястото на един от най-големите износители на слънчогледово олио. Според сдружението "Ukroliyaprom", през 2016 Украйна успя да изнася 4,800,000 тона продукти, това С 23% повече, отколкото през 2015 г. и абсолютен рекорд за страната. Общият износ доведе до по-голяма печалба в сравнение с предходната година (4,8 милиарда долара., В сравнение с 4200000000 долара).

Въпреки всички прогнози, обемът на производството на нерафинирано слънчогледово олио в Украйна през 2016 г. възлиза на 4 400 000 тона, Според Държавната статистическа служба ръстът е 20,2% в сравнение с предходната година. За сравнение: през декември са произведени 557 хил. Тона слънчогледово олио, което е с 5.3% повече в сравнение с предходния месец и с 47.8% повече в сравнение с декември 2015 г.