През настоящия сезон, Украйна увеличи износа на органични зърно

Според официалната статистика Украйна през първите седем месеца на този сезон изнася 34,8 хил. Тона биологична пшеница, което показва увеличение от 24% и 15% в сравнение със същия период през 2015-2016 и 2014-2015 г. (28,1 хил. тона и съответно 30,2 хил. тона).

В допълнение, през юли-януари 2016-2017 г., износът на органичен ечемик от Украйна възлиза на около 2 хил. Тона, което е 2,5 и 3,1 пъти повече, отколкото през първите седем месеца на 2015-2016. и 2014-2015 г. (Съответно 814 тона и 645 тона). През настоящия сезон страните от ЕС станаха основните купувачи на органично зърно от Украйна, които купиха 88% от общото предлагане на пшеница и 98% от доставките на ечемик.