Видео: огнена мебел от гората. Част 2.

Във втората част ще продължи да се запознаете с необичайния начин да направите дървени мебели с помощта на огън.

Гледайте видеоклипа: Змиеядецът (1989)