Износът на украински мед е рекорд през 2016 г.

Според пресслужбата на UCAB, миналата година износът на украински мед е рекорд. Изнесени са 56.9 хил. Тона мед, което е с 21 хил. Тона повече от миналата година и 5.8 пъти повече, отколкото през 2011 година. Най-големият украински мед е купен от европейските страни. По-специално, през миналата година Германия внесе нашата продукция за 32,6 милиона долара (33% от общия износ на мед от Украйна), Полша - 18,1 милиона долара (18,6%) и САЩ - 17,7 милиона долара (18,1%).

Световната търговия с мед расте всяка година, което се доказва от увеличението на световния внос с 32% в продължение на 5 години, което през 2015 г. възлиза на 23000000 щатски долара. По принцип продуктите се купуват от ЕС, който внася мед само за 1100000000 долара (47%) едва през 2015 г. Друг голям потребител беше САЩ, които закупиха 26% от внесените продукти. Във връзка с нарастването на международното търсене обемите на износа на украински мед също нарастват. Например, през 2015 г. обемът на продукцията спадна до 63,6 хил. Тона (спрямо 2011 г.), а делът на износа се увеличи и възлезе на 56,6% (36 хил. Тона).

Гледайте видеоклипа: Section 8